A4 Israël - wat blijft? A4 Israël - wat blijft?

Na de Tweede Wereldoorlog is er met name in Europa een herbezinning opgetreden ten aanzien van het kerkelijk spreken over Israël. Ging dit aanvankelijk in solidariteit met de oprichting van de staat Israël, en werd het begrip 'Israël' voor velen politiek, maar meer nog theologisch een teken van belofte, een naam waar de kerk vooral van kon leren - inmiddels is de wind gekeerd: 'Israël' heeft veel van zijn glans verloren en begint hier en daar zelfs tegen te staan. Hoe moeten we deze verandering duiden? Is hier sprake van louter verlies, of ook van winst? Dr. Wessel ten Boom (Didam) wil op deze avond vanuit de vraag 'Wat blijft?' een poging doen het theologische gehalte van ons denken over Israël sinds 1945 nader op het spoor te komen, zowel vanuit de exegese als vanuit de dogmatiek, maar hij zal ook het politiek conflict rondom de staat Israël niet schuwen. Hij schreef meerdere boeken over Israël en de Joden en was jarenlang redactiesecretaris van het tijdschrift 'In de waagschaal'. Kortom, een avond om even bij te praten.

Begeleiding Dr. Wessel ten Boom
Datum Ma 14 december 2020
Plaats en tijd Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur
Contactpersoon Ds. Gert Dekker
Aanmelding Voor 12 september 2020

inschrijven

terug