A3 - De boer en de dominee - Over de verhouding tussen evolutie en geloof A3 - De boer en de dominee - Over de verhouding tussen evolutie en geloof

De meeste mensen zijn het erover eens dat levensbeschouwing, of deze nu religieus is of seculier, en wetenschap andersoortige vragen beantwoorden. Waar de wetenschap gaat over meetbare fenomenen die je kunt onderzoeken met herhaalbare waarnemingen en experimenten, gaat religie over andere vragen, zoals zingeving of over wat moreel goed of fout is, vragen die niet met de natuurwetenschappelijke methode zijn te beantwoorden. Voorbeelden van zulke vragen zijn: ‘Waartoe is de mens op aarde?’ Of: ‘Hoe behoor ik te leven?’; ‘Is er een God?’  
Er is echter één veld in de wetenschap waar dit onderscheid minder duidelijk is, het veld van de evolutiebiologie. Dit is niet geheel onbegrijpelijk. Evolutiebiologie gaat tenslotte ook over onze eigen oorsprong en daarmee ook over wie wij zijn. In mijn lezing zal ik betogen dat het vermeende conflict tussen evolutie en religie vooral in stand wordt gehouden door polarisatie. Aan de ene kant is er een groep gelovigen die er een tamelijk letterlijke interpretatie van de Bijbel (of de koran) op nahoudt (creationisme). Maar aan de andere kant is er ook een groep ‘fundamentalistische evolutiebiologen’ die de wetenschap misbruiken om te beargumenteren dat God niet bestaat (‘nieuw-atheïsme’). Met hun uitgesproken anti-religieuze houding versterken deze ‘nieuw-atheïsten’ ongewild de creationistische beweging. Ik zal beargumenteren dat de vermeende tegenstelling tussen evolutie en religie berust op een fundamenteel misverstand dat –paradoxaal genoeg- wordt gedeeld door creationisten en ‘nieuw-atheïsten’. 
Duur Aanen is als evolutiebioloog verbonden aan Wageningen Universiteit waar hij onderzoek doet aan de evolutie van samenwerking. Samen met Gijsbert van den Brink (VU Amsterdam) heeft hij in 2018 de Lorentz-workshop ‘Distinguishing Science and Metaphysics in Evolution and Religion’ georganiseerd waar wetenschappers van uiteenlopende disciplines zoals biologie en theologie en leraren spraken over de verhouding tussen evolutiebiologie en religieus geloof en over de vraag hoe evolutiebiologie kan worden onderwezen op bijzondere scholen. Deze workshop heeft geresulteerd in ‘De Leidse Verklaring over Evolutie en Religie’ (www.leidendeclaration.com). 

Begeleiding Prof. dr. Duur Aanen
Datum Do 1 december 2020
Plaats en tijd Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur
Contactpersoon Maarten Koornneef
Aanmelding Voor 12 september 2020

inschrijven

terug