A2 Groene theologie: geloof in tijden van ecologische crisis A2 Groene theologie: geloof in tijden van ecologische crisis

Het boek Groene theologie door Trees van Montfoort werd gekozen tot beste theologische boek van 2019. Op donderdagmiddag 19 november komt de auteur naar Wageningen voor een lezing. Uit het juryrapport: ‘Groene theologie is een hyper-urgent en noodzakelijk boek. Met haar grondige theologische onderzoek naar een zeer actueel en belangrijk thema daagt Van Montfoort uit (wat heet: ze dwingt) tot een verregaande christelijk-theologische bezinning op de verhouding tussen God, schepping, natuur en mens. Het boek helpt gelovigen én ongelovigen om met een andere bril de Bijbel te lezen. En dat is nodig want met braaf rentmeesterschap alleen en een extra zonnepaneel redden we het niet meer.’ 
 
Trees van Montfoort is onderzoeker, predikant van de Protestantse Kerk in Nederland en communicatieadviseur. Ze studeerde zowel protestantse als katholieke theologie. Zie ook: www.VanMontfoortCommunicatie.nl naar aanleiding van haar nieuwe boek met deze titel. 
 
 

     

Begeleiding Ds. Trees van Montfoort
Datum
Do (middag) 19 november 2020
Plaats en tijd Bevrijdingskerk, 14.30 - 16.30 uur
Contactpersoon Ds. Nico Sjoer
Aanmelding Voor 12 september 2020

inschrijven

terug