Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente te Wageningen
 
 
A1 Voltooid leven - Medische zorg en vragen rond het levenseinde A1 Voltooid leven - Medische zorg en vragen rond het levenseinde

Mensen die niet meer beter kunnen worden, komen in Nederland in een ander medisch traject terecht. Zij krijgen dan palliatieve zorg. Nu genezing uitgesloten is, is deze vorm van medische zorg vooral op hun kwaliteit van leven gericht. Binnen de palliatieve zorg heeft men niet alleen aandacht voor de lichamelijke aspecten van de ziekte, maar ook voor de geestelijke aspecten.  
Palliatieve zorgverleners hebben er dan ook oog voor wat het voor deze mensen persoonlijk betekent om dit lijden door te moeten maken. Vooral ook kijken zij er naar of het hen zal lukken om te gaan met de wetenschap dat de grens van hun leven in zicht komt. Juist bij palliatieve patiënten, en zeker ook bij hun naasten, doemen er vaak plotseling veel vragen op die te maken hebben met het einde van het leven.
Ook al of geen euthanasie kan zo’n vraag zijn. Het vraagstuk van de euthanasie wordt in deze tijd alleen maar groter. Wie had dat kunnen bedenken in 2002, toen de euthanasiewet van kracht werd? In het begin vormde de wet een haag om de barmhartigheid van de arts die zijn patiënt wilde verlossen uit ondraaglijk lijden. Nu zijn we meer dan vijftien jaar verder. Dementerende mensen, zij die gebukt gaan onder een psychiatrische stoornis en mensen die lijden aan de hoge ouderdom kunnen vandaag de dag ook een beroep doen op de wet. En in 2016 zijn er plannen gelanceerd voor een apart juridisch kader waardoor mensen die niet lichamelijk ziek zijn maar hun leven wel als voltooid beschouwen, eveneens geholpen kunnen worden bij het sterven. Niet langer de barmhartigheid van de dokter, maar de zelfbeschikking van de patiënt lijkt leidend principe te zijn geworden bij de beoordeling van een verzoek om levensbeëindiging.
Om een weg in deze complexe situatie te vinden, zijn er voor deze avond twee inleiders uitgenodigd:  
Allereerst uiteraard een arts, dokter Joost van Zanten, die u zal informeren over de medische mogelijkheden binnen de palliatieve zorg;  
maar ook een pastor, dominee Annemarieke van der Woude, die u zal bijpraten over de recente ontwikkelingen in het debat over euthanasie en voltooid leven.  
Dr. Annemarieke van der Woude is remonstrants predikant in Oosterbeek  en voormalig geestelijk verzorger van Oranje Nassau Oord.
Drs. Joost van Zanten is huisarts in Wageningen en arts bij het Hospice Wageningen-Renkum.
Bij beiden krijgt u gelegenheid uw eigen vragen rond dit thema naar voren te brengen.

Begeleiding Drs. J. van Zanten en dr. A. van der Woude
Datum
Do 20 september 2018
Plaats en tijd Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur
Contactpersoon Gettie Kievit-Lamens
Aanmelding Voor 14 september 2018

inschrijven

terug
 
 
 

Inloggen


 

Vredehorst - Johannes
datum en tijdstip 23-06-2019 om 09:30

bediening Heilig Avondmaal
 
meer details

Bevrijdingskerk - Lukas
datum en tijdstip 23-06-2019 om 10.00 uur
meer details

Rumah Kita
datum en tijdstip 23-06-2019 om 10.00 uur
meer details

Vredehorst - Johannes
datum en tijdstip 23-06-2019 om 18:30

dankzegging Heilig Avondmaal
 
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.