A1 De interpretatiecrisis bij ongeneeslijke kanker A1 De interpretatiecrisis bij ongeneeslijke kanker

Tegenwoordig overlijdt een op de drie Nederlanders aan kanker. Dat is twee keer zoveel als dertig jaar geleden. Dat komt omdat de samenleving steeds meer ouderen telt, die ook langer leven dan voorheen. Tegelijk genezen mensen steeds vaker van kanker en wordt, als de ziekte ongeneeslijk blijkt, de  reservetijd’ steeds langer. Deze positieve ontwikkeling heeft als keerzijde dat men soms jaren met onzekerheid moet zien te leven. Onzekerheid, omdat men weliswaar verder kan, maar de situatie elk moment weer kan veranderen en men niet weet hoelang men nog heeft. Hoe vinden mensen te midden van zoveel onzekerheid weer grond onder de voeten en perspectief? Egbert van Dalen heeft 54 religieuze en niet-religieuze patiënten van het Radboud Universitair Medisch Centrum geïnterviewd, om te onderzoeken hoe mensen betekenis geven aan onverwachte gebeurtenissen die hun leven ontwrichten. Waar het rationele denken vastloopt, blijkt religie op verschillende wijzen openingen in de interpretatie te kunnen bieden.
Egbert van Dalen is op 8 november 2019 als religiewetenschapper aan de Radboud Universiteit gepromoveerd op een praktisch onderzoek naar de interpretatiecrisis bij ongeneeslijke kanker. Momenteel werkt hij als geestelijk verzorger in Zevenaar. 

Begeleiding Dr. Egbert van Dalen
Datum
Do 15 oktober 2020
Plaats en tijd Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur
Contactpersoon Maarten Koornneef
Aanmelding Voor 12 september 2020

inschrijven

terug