Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente te Wageningen
 
 
23 april 2017 23 april 2017
MEDEDELINGEN VAN DE PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE LUKAS
Zondag 23 april  2017                                                                                   
 
Collecten: 1 Diaconaat en Apostolaat 2 Pastoraat
 
Algemene Kerkenraad
In de vorige Om de Kerk werden gemeenteleden door de AK uitgenodigd aanwezig te zijn bij de gemeenteavond op 6 april, over de voorgenomen overdracht van de Grote Kerk aan de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK). Op de avond zelf werden 115 gemeenteleden geïnformeerd over de voorgeschiedenis en plannen door Jan Bakker (voorzitter College van Kerkrentmeesters), mw. Annelies van der Kolk (voorzitter SOGK) en dhr. Ron Verduijn (architect Van Hoogevest Architecten). Na de pauze konden gemeenteleden vragen stellen. Er werd o.a. gevraagd naar de gevolgen van ledenteruggang en daarmee verminderd kerkbezoek, het effect van de overdracht op de begroting, het binnenhalen van subsidies, de samenstelling van het bestuur van de op te richten Stichting Exploitatie Grote Kerk, de bijdrage in de exploitatiekosten, warmte-isolatie, bereikbaarheid door minder-validen van de vergaderzalen op de 1e en 2e verdieping, haalbaarheid kostenplaatje architect, laten staan van een deel van de banken, geluidsoverdracht tussen de verschillende ruimtes, preekstoel in koorruimte. De vragen konden naar tevredenheid beantwoord worden. Er was applaus na de woorden van dank voor het vele werk dat de vier leden die vanuit het CvK de onderhandelingen met SOGK voeren al hebben verricht.
Aan het eind van de bijeenkomst vroeg dhr. Huttinga aan de aanwezigen wat men nu van de voorstellen vond en of er door gegaan kon worden: vanuit de zaal werd met applaus en met woorden aangegeven om door te gaan. Voorzitter Greet Blom van de AK constateerde dat ze een goede indruk had van de bijeenkomst, er kan verder gewerkt worden aan de voortgang van het beleid. (Een volledig verslag van de gemeenteavond kan opgevraagd worden bij scriba Dolstra.)
Op 18 april jl. heeft de AK – na het kennen en horen van de gemeente op 6 april – besloten om het voorgenomen besluit inzake de overdracht van de Grote Kerk aan SOGK om te zetten in een definitief besluit. Na de overdracht van de Grote Kerk, waarvoor we een bruidsschat betalen, wordt de kerk door SOGK in de komende jaren aan de buitenzijde gerestaureerd en zal in de kerk een bouwkundige herinrichting plaatsvinden. Onze gemeente blijft op zondagen voor de erediensten gebruik maken van de Grote Kerk, hiervoor zal huur aan SOGK worden betaald.
Tegen dit besluit kan volgens de kerkelijke rechtspraak bezwaar worden ingediend bij het regionaal college voor de behandeling van bezwaren en geschillen, binnen dertig dagen nadat men kennis heeft kunnen nemen van het besluit (via publicatie in de weekbrieven van 23-4-2017).
Henny Dolstra, scriba AK
 
Startweekendcommissie 2017, wie meldt zich aan?
Voor komend startweekend van 22-24 september zijn we als Beraadsgroep Pastoraat weer op zoek naar vijf enthousiaste vrijwilligers die gezamenlijk de schouders willen zetten onder het organiseren van het zeer gewaardeerde startweekend (start van het winterseizoen). Tijdsinvestering is ongeveer zes vergaderingen tussen begin mei en eind september (en het is niet erg als je een keer een vergadering mist), en natuurlijk hand en spandiensten tijdens het weekend zelf.
Het is een prachtige manier om mede-gemeenteleden te leren kennen en het is een goede manier om wat voor de kerk te betekenen!
Voor informatie, maar vooral om je op te geven: René Kwakkel, tel 0317-425666 of
 
Kunst in de kerk
Van medio april tot begin juni hebben we Ria Klompmaker bereid gevonden een selectie van haar aquarellen ten toon te stellen op de achterwand van de Bevrijdingskerk.
Ria werd geboren in Meppel en groeide op in de gemeente Staphorst. Ze was al vroeg geïnteresseerd in tekenen en schilderen, en dus ging ze in de avonduren studeren voor een LO akte tekenen. Nog tijdens de opleiding werd ze benaderd om als vakleerkracht les te gaan geven op scholen in de omgeving. In 1970 verhuisde ze naar Wageningen, waar ze sindsdien woont.
In het begin van de jaren ’90 werd de overstap gemaakt naar het schilderen van aquarelleren. Een moeilijke, maar ook erg boeiende techniek in de schilderkunst.
Ze is lid, sinds de oprichting, van het Gelders Palet (vereniging voor Beeldende Kunst) in Wageningen. Ze volgde binnen deze vereniging diverse workshops. Al enige jaren geeft ze daar zelf lessen.
Met behulp van een groot aantal verschillende aquareltechnieken, worden zowel abstracte als figuratieve werken vervaardigd. Ze heeft al op veel plaatsen geëxposeerd. Ria is lid van de Lukas gemeente. U kunt haar werk bekijken van medio april tot begin juni.
De commissie Kunst in de Kerk
 
Koffieochtend
Op 25 april is er een koffieochtend in de Vredehorst.
Iedereen is vanaf 10 uur van harte welkom voor koffie, thee en een praatje of een spelletje.
 
Schrijven voor Amnesty International
Aan de deur na afloop van de viering van vandaag worden weer nieuwe actiebrieven uitgedeeld van Amnesty International.
Een Egyptische militaire rechtbank veroordeelde vorig jaar Ahmed Amin Ghazali Amin en zeven andere mannen tot de doodstraf. Sindsdien zit hij in eenzame opsluiting.
Drie leiders van een religieuze minderheid in Indonesië hebben lange celstraffen gekregen vanwege hun geloofsovertuiging.
U kunt op deze zaken reageren door een brief naar de autoriteiten in deze landen te sturen.

 

Alzheimer Café
Bij Alzheimerpatiënten ontstaan vragen over palliatieve sedatie en euthanasie. Dhr. Han Spraany, NVVE (Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde) gaat hierop in bij het volgende Alzheimercafé. Dit vindt plaats dinsdag 25 april. U bent welkom van 19.30-21.30 uur in de Buurtse Bocht, Buurtseweg 3, 6707 EZ Wageningen. Inloop vanaf 19.00 uur. Informatie 0317-468818 of 06 230 316 48.
 
Nieuw hier? Wilt u contact? Bent u voor het eerst in deze kerk en wilt u nader contact met de gemeente of een van de predikanten? Neem voor informatie contact op met de scriba: Corrie van Eck, T 357884 E U bent in onze gemeente van harte welkom!
 
Inleveren mededelingen, voorzien van naam en telefoonnummer van de afzender, bij
Ebrina Smallegange, Van der Waalsstraat 48, T 0317 426385, E . Ook voor wijzigingen in de informatiegids!
Mededelingen, niet langer dan 150 woorden, sturen vóór donderdag 18.00 uur.
 
 
terug
 
 
 

Inloggen


 

Vredehorst - Johannes
datum en tijdstip 23-06-2019 om 09:30

bediening Heilig Avondmaal
 
meer details

Bevrijdingskerk - Lukas
datum en tijdstip 23-06-2019 om 10.00 uur
meer details

Rumah Kita
datum en tijdstip 23-06-2019 om 10.00 uur
meer details

Vredehorst - Johannes
datum en tijdstip 23-06-2019 om 18:30

dankzegging Heilig Avondmaal
 
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.